wapenschild

Genealogie familie Pluymers
Tienen-Zoutleeuw

Voorwoord

Hier stel ik de resultaten voor van mijn genealogische opzoekingen naar de familie Pluymers. In rechte lijn is de stamreeks Pluymers heel goed gedocumenteerd. Dit is bijna een wonder te noemen, vermits in 1914 zowel de parochieregisters als de registers van de Burgerlijk Stand van Neerlinter door brand vernietigd werden. Dit is te danken aan een zekere pastoor van Camp, die in 1904 de 18de eeuwse gegevens over de Pluymersen uit de parochieregisters van Neerlinter transcribeerde.


Klik op de afbeelding om de notities van Pastoor Van Camp te bekijken.


Vermits de Pluymersen vanaf 1840 naar Tienen verhuisden, kon vanaf dan beroep worden gedaan op de registers van de Burgerlijke Stand van Tienen. Verder waren er nog wat fragmentarische gegevens uit de gereconstrueerde Burgerlijke Stand, die het gemeentebestuur na de Eerste Wereldoorlog liet opstellen.

Het is de verdienste van Henri Pluym uit Hogenveen (Nederland) om al deze gegevens bijeengebracht te hebben in zijn genealogie 'Geslacht Pluymers. Tak Tienen-Zoutleeuw'.

In 2005 voelde ik het genealogisch virus kriebelen en wou ik deze genealogie aanvullen en hiaten opvullen. De stamboom opgesteld door Henri Pluymers bleek tot 1700 in grote lijnen correct te zijn. Hij maakte echter de fout om Wouter Pluymers (1680-1740) te laten afstammen van de patriciërsfamilie Pluymers uit Zoutleeuw, die een wapenschild hadden. Dit bleek niet door de bronnen uit Zoutleeuw gestaafd te worden.

Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat de genoemde Wouter Pluymers uit Neerlinter afstamde van de tak Pluymers uit Budingen. Doordat de parochieregisters van Budingen wel bewaard zijn, konden we zo teruggaan tot ca. 1650. Voor het pré-parochieregisters tijdperk deden we een beroep op de schepenakten van Budingen, waarin opvallend veel gegevens over de familie Pluymers te vinden waren. Twee rijke erfopvolgingen, één uit 1624 en één uit 1654 maakten onze stamboom tot 1600 compleet.

In rechte lijn is deze stamreeks in orde, maar er is nog veel onzekerheid in de zijlijnen. Ook is het nog altijd niet duidelijk hoe de Pluymersen uit Budingen-Neerlinter verwant waren met de Pluymersen uit Zoutleeuw.


Bart Pluymers©
Juli 2007
contact : bart.pluymers@telenet.be